Posted by admin

Upadłość konsumencka – komplet, co musisz mieć pojęcie
O ile upadłość konsumencka pozostanie przyznana, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez zdefiniowany czas czasu lub ewentualnie restrukturyzację, jaka odejmuje sumę zadłużenia lub zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest w większości wypadków ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po zaakceptowaniu planu spłaty przez sąd, postać zadłużona musi go stricte wykonywać. To oznacza regularne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest nieraz objęty kontrolą sądowym w celu monitorowania postępu oraz egzekwowania respektowania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź spełnienia odmiennych wymogów postawionych przez sąd, dłużnik ma prawo pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, że postać ta pozostała oswobodzona od swoich wierzytelności nieogarnionych upadłością konsumencką, a jej przypadek pieniężna zaczyna się modyfikować.

+Reklama+

Comments are closed.